Öğrenci Koçluğu

Öğrenci Koçluğunun Faydaları Nelerdir?

Öğrenciler aldıkları koçluk hizmetiyle, kendilerini tanıyarak kişiliklerini stabilize eder ve gitmek istedikleri yolu keşfederler.  Yaşamlarında yeni yönlerinin farkına varır ve yollarında merak ve heyecanla yürümeye başlarlar. Kendilerinde hedefler belirler ve eyleme geçerler.

Yeni öğrenme becerileri kazandıkça okul ve sınav başarılarını artırırlar. Elde ettikleri başarı tabii sorumluluk duygularını geliştirir. Odaklanma, konsantrasyon, dikkat dağınıklığı gibi sorunlarla baş etme becerileri gelişir. Koçluk sürecinin olumlu etkisi aile yapısı üzerinde kalıcı ve geliştirici olur.

Öğrenci Koçluğu Nedir?

Öğrenci Koçluğu, eğitim ortamında bir koç ile öğrenci veya öğrenciler arasında kurulan, öğrencinin gelişimini destekleme amaçlı işbirliğidir.

Öğrenci Koçluğu, öğrencilerin kendilerini tanımalarına, geliştirmek istedikleri her hangi bir konuda hedefler belirlemelerine, öğrenme ve organizasyonel beceriler kazanmalarına, sorumluluk duygusu ve yaşadığı problemlerle baş etme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.